Techninė apžiūra: nauji reikalavimai

Nuo 2012 m. kovo 1 d., remiantis ES Komisijos direktyva 2010/48/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros, ir mūsų šalyje numatomos permainos sunkiojo transporto priemonių techninės apžiūros (TA) reikalavimuose.

Varikliui...
Naujovėmis siekiama suderinti ES valstybėse narėse TA metu taikomus reikalavimus bei kontrolės atlikimo būdus, ypatingą dėmesį kreipiant į tai, kad transporto priemonių išmetamųjų dujų toksiškumas būtų kuo mažesnis per visą jų naudojimo laiką. Kitas svarbiausias siekis - užtikrinti, kad transporto priemonės nebūtų naudojamos iki bus tinkamai sutvarkytos.
 
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, daugiausia dėmesio bus skiriama dyzelinių variklių dūmingumui tikrinti. Patikros metu variklis trumpą laiką turės dirbti maksimaliais sūkiais. Akceleravimo trukmė apibrėžta griežtai – akceleratoriaus pedalas turės būti nuspaudžiamas iki galo greičiau nei per 1 sekundę. Taip siekiama sukurti sąlygas, kurioms esant įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu našumu. Naujoji dyzelinių variklių dūmingumo tikrinimo procedūra suderinta su gamintojais ir atitinka jų rekomendacijas bei nuorodas. Realiomis sąlygomis tokia procedūra prilygsta įprastai variklio apkrovai automobiliui važiuojant į stačią įkalnę.
 
Griežčiausi reikalavimai – automobiliams, įregistruotiems nuo 2012 metų sausio 1 d. Jie turės atitikti transporto priemonės tipo patvirtinimo metu nustatytą maksimalią (ribinę) absorbcijos koeficiento reikšmę arba gamintojų deklaruojamas taršos normas.
 
Kaip pasakojo asociacijos „Transeksta“ prezidentas Antanas Dadurka, dyzelinių variklių dūmingumo matavimo procedūros pokyčius vadinti naujove galima tik Lietuvoje. Daugelyje ES valstybių toks tikrinimo metodas taikomas seniai. Net ir kaimyninėje Latvijoje ši procedūra naudojama jau 12 metų.
 
Kaip parodė kaimynų patirtis, galima prognozuoti, kad pradėjus taikyti naują dyzelinių variklių tikrinimo procedūrą, TA reikalavimų netenkins daugiau negu iki šiol transporto priemonių. Šiai naujovei kur kas jautresnės tinkamai neprižiūrėtos sunkiojo transporto priemonės. Kitas nelabai patrauklus momentas - vykdami į TA vairuotojai turės apsišarvuoti kantrybe, nes dėl papildomos dūmingumo tikrinimo procedūros, pasiruošimas patikrai ir pati patikra gali užtrukti dvigubai ilgiau nei iki šiol.
 
... ir stabdžiams
Nuo 2012-ųjų kovo 1 d. sunkiojo transporto priemonėms, pirmą kartą įregistruotoms nuo 2010 m. liepos 28 d., sugriežtėjo ir stabdymo efektyvumo reikalavimai. Transporto priemonėms, kurios pirmą kartą buvo užregistruotos iki šios datos, nauji reikalavimai netaikomi. Jiems lieka galioti ta pati anksčiau galiojusi tvarka.
Taigi nuo kovo 1 d. naujiems N2 ir N3 klasės krovininiams automobiliams stabdymo efektyvumas turės būti ne mažesnis kaip 50 proc.
 
Sugriežtinti stabdymo efektyvumo reikalavimai bus taikomi ir priekaboms bei puspriekabėms. O3 ir O4 klasių puspriekabių, pirmą kartą įregistruotų nuo 2010 m liepos 28 d., stabdymo efektyvumas turės būti ne mažesnis kaip 45 proc. o atitinkamai O3 ir O4 klasių priekabų – ne mažesnis kaip 50 proc.
 
Dar vienas svarbus dalykas: techninės apžiūros specialistai išgirdo vairuotojus ir atsižvelgė į jų prašymus dėl stovėjimo stabdžio. Transporto priemonėms, kuriose įrengta pneumatinė darbinių stabdžių sistema su energoakumuliatoriais stovėjimo stabdžiams, vienos ašies ratų netolygumas nebus vertinamas. ES direktyva nenumato tikrinti transporto priemonės stovėjimo stabdžių netolygumo ir ši nuostata perkelta į nacionalinę teisę.
 
Už ekologiją ir saugumą teks mokėti
Nauji TA reikalavimai negalės neturėti įtakos jų kainai. Papildoma dyzelių variklių dūmingumo patikra, beje, privaloma visoms dyzelinių automobilių klasėms, prie anksčiau galiojusių įkainių papildomai kainuos 12 Lt. Ir, žinoma, + PVM mokestis.