Baudos krovinių ir keleivių vežėjams už KET pažeidimus Vokietijoje

Lietuvos krovinių ir keleivių vežėjų maršrutai dažniausiai nusidriekia į Vokietiją arba per ją į kitas Vakarų Europos šalis. Tikimės, jog naujausia informacija apie baudas už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus ne tik padės jų išvengti, taupant savo ir vežėjų įmonių lėšas, bet ir bus naudinga prisidedant prie bendro eismo saugumo gerinimo intensyvaus eismo Europos automagistralėse.

Šių metų vasario mėnesį  atnaujintoje informacijoje pateikiami
Kelių  eismo kontrolės ir saugaus eismo prevencijos pareigūnų 
fiksuojami pažeidimai, kuriuos galima suskirstyti į šešias pagrindines temas:
 
1. Reikiamo atstumo tarp transporto priemonių nesilaikymas;
2. Draudimo gabenti krovinius sekmadieniais nepaisymas;
3. Vairavimo ir poilsio laiko reglamento nesilaikymas;
4. Lenkimo taisyklių nesilaikymas;
5. Nustatyto greičio nepaisymas;
6. Krovinio netinkamas tvirtinimas ir leidžiamo svorio viršijimas. 
 
Už šiuos eismo taisyklių pažeidimus Vokietijoje skiriamos tokios baudos:
1. Atstumo tarp transporto priemonių  nesilaikymas                                                                                                                                                                    
Nustatyto minimalaus 50 m atstumo nesilaikymas, važiuojant didesniu nei 50 km/h greičiu federalinėmis  automagistralėmis sunkvežimiais, kurių leidžiamas bendrasis svoris didesnis nei 3,5 tonos  3 baudos taškai ir 80 eurų.
Atstumo tarp specialiais privalomais ženklais pažymėtų autobusų, vežančių keleivius nesilaikymas:
Nustatyto minimalaus 50 m atstumo nesilaikymas,  važiuojant didesniu nei 50 km/h greičiu federalinėmis  automagistralėmis specialiais privalomais ženklais pažymėtais keleivius vežančiais autobusais, kurių bendrasis svoris didesnis nei 3,5 tonos  3 baudos taškai ir 120 eurų.
2. Draudimas važiuoti sekmadieniais    
Vairuotojams: Uždrausto  važiavimo nepaisymas sekmadieniais arba  švenčių dienomis sunkvežimiais, kurių leidžiamas bendrasis svoris didesnis nei 7,5 tonos arba važiavimas sunkvežimiu su priekaba 1 baudos taškas ir 75 eurai
Atsakingiems asmenims: Nurodymas arba leidimas važiuoti, kai tai draudžiama sekmadieniais arba švenčių dienomis sunkvežimiams, kurių leidžiamas bendrasis   svoris didesnis nei 7,5 tonos arba sunkvežimiams su priekabomis 1 baudos taškas ir 380 eurų.
 
3. Vairavimo ir poilsio režimo pažeidimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Kasdienio poilsio trukmės sutrumpinimas:
Iki 1 valandos      50 eurų (vairuotojams)
                            80 eurų (įmonių savininkams)
Iki 2 valandų       80 eurų (vairuotojams)
                            140 eurų (įmonių savininkams)
Vairavimo be pertraukos trukmės viršijimas:
Iki 15 minučių     50 eurų (vairuotojams)
                            80 eurų (įmonių savininkams)
Iki 30 minučių     80 eurų (vairuotojams)
                            140 eurų (įmonių savininkams)
Leidžiamos kasdienio vairavimo trukmės viršijimas:  
Iki 1 valandos     50 eurų (vairuotojams)
                           80 eurų (įmonių savininkams)
Iki 2 valandų      110 eurų (vairuotojams)
                           200 eurų (įmonių savininkams)
Duomenų  nepateikimas apie darbo pobūdį per 28 prieš  tai ėjusių kalendorinių  dienų laikotarpį  
                           nuo 95 iki 1000 eurų (vairuotojams) 
4. Lenkimo taisyklių pažeidimas
Kelio ženklo, nurodyto KET 277 punkte, (draudimas lenkti transporto priemonėms, kurių leidžiamas bendrasis svoris didesnis nei 3,5 tonos) nepaisymas    1 baudos taškas ir 70 eurų
“Dramblių lenktynės”-lenkimas, kai lenkiančios transporto priemonės greitis  buvo nežymiai didesnis, nei aplenktos transporto priemonės  1 baudos taškas ir 80 eurų
Lenkimas, kai matomumas mažesnis nei 50 m
Lenkimas transporto  priemone, kurios leidžiamas bendrasis svoris didesnis nei 7,5 tonos, kai matomumas dėl rūko, snigimo ar lietaus buvo mažesnis nei 50 m   4 baudos taškai ir 120 eurų
 
 
5. Greičio viršijimas gyvenvietėse
Važiuojant transporto priemonėmis, kurių leidžiamas bendrasis svoris didesnis nei 3,5 tonos:
Iki 10 km/h                   20 eurų
Nuo 10 iki 15 km/h      30 eurų
Nuo 16 iki 20 km/h      1 baudos taškas ir 80 eurų
Nuo 21 iki 25 km/h      1 baudos taškas ir 95 eurai
Nuo 26 iki 30 km/h     Teisės vairuoti atėmimas 1 m,  3 baudos taškai ir 140 eurų
Nuo 31 iki 40 km/h      Teisės vairuoti atėmimas 1 m, 3 baudos taškai ir 200 eurų
Greičio viršijimas ne gyvenvietėse
Važiuojant transporto priemonėmis, kurių leidžiamas bendrasis svoris didesnis nei 3,5 tonos:
Iki 10 km/h                   15 eurų
Nuo 10 iki 15 km/h      25 eurai
Nuo 16 iki 20 km/h      70 eurų
Nuo 21 iki 25 km/h      80 eurų
Nuo 26 iki 30 km/h      3 baudos taškai ir 95 eurai
Nuo 31 iki 40 km/h      teisės vairuoti atėmimas 1 m, 3 baudos taškai ir 160 eurų
Transporto priemonėmis, kurių leidžiamas bendrasis svoris didesnis nei 3,5 tonos, gabenant
pavojingus krovinius ir autobusais vežant keleivius:
Iki 10 km/h                   30 eurų
Nuo 11 iki 15 km/h      35 eurai
Nuo 16 iki 20 km/h      1 baudos taškas ir 120 eurų
Nuo 21 iki 25 km/h      2 baudos taškai ir 160 eurų
Nuo 26 iki 30 km/h      teisės vairuoti atėmimas 1 m, 3 baudos taškai ir 240 eurų
Važiavimas per šviesoforo reguliuojamą sankryžą
Važiavimas nepaisant užsidegusio raudonos šviesos signalo  3 baudos taškai ir 90 eurų.
Važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui ilgiau nei 1 sek.
Važiavimas nepaisant raudonos šviesos šviesoforo signalo, kurio fazė tęsėsi ilgiau nei 1 sekundę 
teisės vairuoti atėmimas 1 m, 4 baudos taškai ir 200 eurų.
 
6. Krovinio netinkamas tvirtinimas ir leidžiamo svorio viršijimas
Transporto priemonės su nepakankamai pritvirtintu kroviniu vairavimas
Vairuotojams - 3 baudos taškai ir 80 eurų
Nurodymas arba leidimas važiuoti transporto priemone su nepakankamai pritvirtintu kroviniu 
Atsakingiems asmenims: 3 baudos taškai ir 270 eurų
Kai transporto priemonė turi privalomą žymėjimą  „Pavojingi kroviniai“ transporto priemonės su šia žyma vairavimas, nurodymas arba leidimas važiuoti ja su nepakankamai pritvirtintu kroviniu  vairuotojams ir atsakingiems asmenims  nuo 270 iki 800 eurų
Svorio viršijimas kai transporto priemonės leidžiamas bendrasis svoris iki 7,5 tonos:       
Bauda vairuotojams
Daugiau kaip 5 proc.      10 eurų
Daugiau kaip 10 proc.    30 eurų
Daugiau kaip 15 proc.    35 eurai
Daugiau kaip 20 proc.    3 baudos taškai ir 95 eurai
Daugiau kaip 25 proc.    3 baudos taškai ir 140 eurų
Kai transporto priemonės leidžiamas bendrasis svoris per 7,5 tonos:
Bauda vairuotojams
2- 5 proc.                         30 eurų
Daugiau kaip 5 proc.      1 baudos taškas ir 80 eurų
Daugiau kaip 10 proc.    1 baudos taškas ir 110 eurų
Daugiau kaip 15 proc.     1 baudos taškas ir 140 eurų
Daugiau kaip 20 proc.     3 baudos taškai ir 190 eurų
Daugiau kaip 25 proc.     3 baudos taškai ir 285 eurai
Kai transporto priemonės leidžiamas bendrasis svoris iki 7,5 tonos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bauda krovinio savininkams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Daugiau kaip 5 proc.      10 eurų
Daugiau kaip 10 proc.    30 eurų
Daugiau kaip 15 proc.    35 eurai
Daugiau kaip 20 proc.    3 baudos taškai ir 90 eurų
Daugiau kaip 25 proc.    3 baudos taškai ir 140 eurų
Kai transporto priemonės leidžiamas bendrasis svoris per 7,5 tonos:      
Bauda krovinio savininkams                
2 – 5 proc.                        35 eurai
Daugiau kaip 5 proc.        1 baudos taškas ir 140 eurų
Daugiau kaip 10 proc.      3 baudos taškai ir 235 eurai
Daugiau kaip 15 proc.      3 baudos taškai ir 285 eurai
Daugiau kaip 20 proc.      3 baudos taškai ir 380 eurų
Daugiau kaip 25 proc.      3 baudos taškai ir 425 eurai
 
Šioje informacijoje pateikta baudų už dažniausiai pasitaikančius krovinių ir keleivių vežėjų pažeidimus santrauka. Skaitytojams primename, jog už grubesnius nei šioje informacijoje nurodytus pažeidimus krovininių ir keleivinių transporto  priemonių vairuotojams, jų įmonių atsakingiems darbuotojams ir savininkams numatytos ir gali būti skiriamos ženkliai griežtesnės baudos.
Parengė Tomas LABŽENTIS
Šaltinis: Vokietijos policijos ir Autoįvykių prevencijos direkcijos informacija