25,25: tebūnie išklausyta antroji pusė

Daug rašyta apie Skandinavijos transportininkų patirtį, naudojant padidinto ilgio bei svorio transporto priemonių junginius, kurie išimties tvarka bandomi Olandijoje ir dviejose Vokietijos federalinėse žemėse. Kol šios šalies politikai laukia eksperimento pabaigos ir ekspertų vertinimo rezultatų, kitų transporto rūšių atstovai intensyviai tęsia diskusijas, vadovaudami „modulinės koncepcijos“ priešininkų pusei. Jie tvirtina, kad 25,25 m sunkvežimių, diskusijose vadinamų „Gigaliner“, populiarintojai proteguoja tik vieną transporto rūšį – automobilius, nekeipdami dėmesio į bendrus kombinuoto transporto standartus, kuriais turi remtis sėkmingas intermodalinio transporto organizavimas.

Kai kurių diskusijose dalyvaujančių Vokietijos kombinuoto transporto atstovų teigimu, naujos transporto priemonių koncepcijos priešininkams pateikiami priekaištai, dažnai kartojami kaip poteriai, yra nepagrįsti dėl objektyvios informacijos trūkumo. „Gigaliner“ koncepcijos šalininkai, siekiantys įteisinti 25,25 m ir 60 t sunkvežimių junginius, pirmiausia neįvertina bendrųjų transporto politikos tikslų ir sąlygų jiems įgyvendinti. Siekiant išsiaiškinti „Gigaliner“ poveikį kitoms transporto rūšims, Vokietijos kombinuoto transporto atstovų užsakymu buvo atlikta studija, kurią parėmė ir federalinė transporto ministerija.
 
„Gigaliner“ priešininkai pirmiausia akcentuoja, jog iki šiol niekas argumentuotai nediskutavo, kodėl dešimtmečiais galiojančius sunkvežimių svorio ir matmenų standartus reikėtų keisti. Optimalus visų transporto rūšių turimos infrastruktūros naudojimas integruotas į bendrą transporto pajėgumų plėtros koncepciją. „Gigaliner“ gynimas primena vienpusius žingsnius, atsisakant standartų ir suteikiant prioritetą automobiliams, tuo pačiu pamirštant geležinkelius bei vandens transportą.
 
Standarto etalonas – konteineris
Kombinuoto transporto atstovai primena, jog sėkmingiausias bendros transporto koncepcijos modelis – konteineris, tinkantis visoms transporto rūšims. Universalus jo panaudojimas, pritaikytas kelių, geležinkelių ir vandens transportui, remiasi ilgalaike patirtimi pagrįstais matmenimis ir svoriu. Be standartinių 20 ir 40 pėdų konteinerių prekyba dabar nebeįsivaizduojama.
 
Proteguojant „Gigaliner“, reikėtų atsisakytų kai kurių bendrų standartų ir ieškoti naujų sprendimų egzistuojančiai infrastruktūrai pakeisti. Tektų keisti, sustiprinti ir platinti tiltus bei federalinius kelius. Pasak kombinuoto transporto atstovų, naujos koncepcijos šalininkai, vadovaudamiesi skirtingais motyvais, bando įtikinti, jog „Gigaliner“ neturėtų neigiamo poveikio esamai kombinuoto transporto infrastruktūrai. Tokiais argumentais visuomenė erzinama ir net klaidinama, tvirtinant kad 25,25 m junginių įteisinimas būtų teisingas ir naudingas.
 
Kryžminė ugnis, arba priešininkų ir šalininkų argumentai
Naujos koncepcijos šalininkų ir priešininkų diskusijos, nerandant bendro atsakymo į keletą klausimų, nuolat tęsiasi. Kaip parodė atliktos studijos duomenys, Europos krovinių gabenimo apimtis per artimiausius 10 metų padidės nuo 60 iki 100 proc. Taigi kiekvienai transporto rūšiai krovinių bus daugiau nei jos pajėgs gabenti.
 
Padidinto ilgio ir svorio transporto priemonių junginiai tikrai būtų reikalingi, jeigu nebūtų numatyta ženkliai išplėsti geležinkelių tinklą. „Gigaliner“ šalininkai tvirtina, kad verslininkai ir kombinuoto transporto atstovai, ginantys standartinių sunkvežimių koncepciją, yra prieš automagistralių tinklo atnaujinimą ir plėtrą, aršiai gina geležinkelių transportą ir siekia naudotis jo paslaugomis, kadangi geležinkeliams numatytos ženklios valstybės finansinės injekcijos.
 
Abi pusės pripažįsta, kad Europos krovinių apyvarta pastaruoju metu sparčiai auga, tačiau Vokietijoje kol kas nėra instancijos, kuri kokiu nors būdu tinkamai paskirstytų krovinius visoms transporto rūšims. Pasirinkdami transporto priemones, krovinių siuntėjai ir logistikos bendrovės vadovaujasi paslaugų kaina, operatyvumu ir kokybe. Pasak naujos koncepcijos priešininkų, „Gigaliner“ įteisinimas vienu smūgiu numuštų rinkos kainas už suteiktas paslaugas maždaug 20 proc. Dėl to didelė dalis bendro kombinuoto transporto tinklo ilgam prarastų savo kainų konkurencingumo gebėjimus ir net esant pakankamam krovinių kiekiui, automobilių transportui tektų dominuojančios pozicijos.
 
„Gigaliner“ šalininkai tvirtina, kad pailgintus transporto priemonių junginius teks įteisinti, kadangi geležinkelių transportas nepajėgus per trumpą laikotarpį ženkliai išplėsti savo tinklą. Pasak kombinuoto transporto atstovų, tai – iš pirmo žvilgsnio teisinga, tačiau iš esmės klaidinga nuomonė.
 
Iš tikrųjų Europos geležinkelių tinkle didėja pajėgumų krizė: perkrauti mazgai ir privažiavimo keliai, mišri keleivių ir krovinių gabenimo koncepcija, suteikiant prioritetą keleiviams. Tačiau su šiomis problemomis susiduria ne tik geležinkelių, bet ir automagistralių tinklas Vokietijoje bei daugelyje kitų Europos šalių.
 
Abiejų pusių atstovai sutinka, kad vienodai arba beveik tolygiai reikėtų didinti ir geležinkelių, ir automobilių transporto infrastruktūros pajėgumus. Tam būtina investicijų programa svarbiausių transporto mazgų ir pagrindinių kelių plėtrai: trijų ir /arba keturių bėgių keliai, atitinkamai padidintas eismo juostų skaičius automagistralėse, moderni ir dinamiška transporto srautų valdymo sistema, naujo tinklo plėtros strategija, inovaciniai metodai, pagerinta skirtingų transporto rūšių kooperacija ir galbūt diferencijuotų ar nepriklausomų nuo apkrovos infrastruktūros mokesčių tikslinis naudojimas.
 
Su įvairiais sunkumais dabar susiduria abiejų transporto rūšių atstovai. Geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ne visada išnaudojami kroviniams gabenti, nes deklaruojamas tarptautinių krovininių traukinių prioritetas egzistuoja tik valdininkų stalčiuose. Automobilių transporto pajėgumų nedidina vis griežtėjantys vairavimo ir poilsio režimo reikalavimai, plečiamos draudimo lenkti ir ribojamo greičio zonos, apribojimai įvažiuoti į tam tikras zonas poilsio ir švenčių dienomis, automobilių spūstys ir pan.
 
Įtemptai įvairių transporto rūšių optimalios sąveikos problemas nagrinėja Europos Komisija, pripažįstanti, jog geležinkelių tinklo plėtra ir renovacija ženkliai imlesnė finansinėms investicijoms nei automobilių transportui reikalinga infrastruktūra. Jeigu pagal ilgalaikės programos metmenis neatidėliotinai bus pradedamas plėsti ir atnaujinamas geležinkelių tinklas, suteikiant prioritetą krovinių gabenimui, kombinuotas transportas per artimiausius 15 metų galės normaliai funkcionuoti, naudodamasis didėjančiais geležinkelių infrastruktūros pajėgumais. Žvelgiant iš šios perspektyvos, artimiausiu metu nekiltų poreikis naudoti „Gigaliner“ junginius, nes automobilių transporto pajėgumui užtikrinti pakaktų įteisintų standartų. Tuo diskusiją šiais klausimais galima būtų užbaigti, juolab, kad pagal atliktos studijos duomenis galima pateikti kai kurias išvadas, papildančias informacijos trūkumą.
 
Studijos duomenų komentaras ir išvados
Studijos tikslas – pateikti analizę, kaip pasikeistų santykinės sunkvežimių transporto ir kombinuoto transporto, panaudojus „Gigaliner“. Rezultatai patvirtino, jog kombinuotasis transportas netektų beveik pusės krovinių, kurie būtų perkelti į padidinto ilgio ir svorio sunkvežimius.
 
Tačiau „Gigaliner“ priešininkai iš šios studijos duomenų pateikia nemažai faktų, kodėl Vokietijoje ir kitose ES šalyse pasisakoma prieš sunkiasvorius kelių milžinus. Oponentams nekyla   abejonių, kad 60 t junginiai gadins tiltus ir kelius, jiems per menka ir kol kas nepritaikyta tunelių apsaugos sistema, jų neatlaikys kelių atitvarai, dėl padidėsiančios posūkių trajektorijos kils didesnė grėsmė dviratininkams ir pėstiesiems. Be to, dėl stovėjimo vietos poilsio aikštelėse kils papildomų problemų ne tik gigantų, bet ir standartinių transporto priemonių vairuotojams, dauguma įvažiavimų ir išvažiavimų į/iš stovėjimo aikštelių nebeatitiks eismo saugos reikalavimų ir pan.
 
Vadovaudamiesi šiais duomenimis, oponentai siekia pagrindinio tikslo – ne tik Vokietijoje, bet ir visoje Europoje išlaikyti unifikuotus standartus bei aiškiomis nedviprasmiškomis bendros transporto koncepcijos sąlygomis sukurti prielaidas tolesnei kombinuoto intermodalinio transporto plėtrai.
 
Šiam tikslui įgyvendinti labai parankūs argumentai, jog „Gigaliner“ junginių įteisinimas sukeltų ne tik papildomus nuostolius, bet ir galbūt bendros infrastruktūros krizę. Vietoj sunkiasvorių junginių šalininkų deklaruojamo kelių apkrovos sumažinimo, pigesnės sunkvežimių transporto paslaugos, lyginant su kitomis transporto rūšimis, atimtų iš kombinuoto transporto dar daugiau krovinių, tad tarptautinių automagistralių apkrova tik padidėtų.
 
Verslininkams ir logistikos įmonių atstovams, kurie pasisako už standartinių transporto priemonių matmenų ir svorio išlaikymą, dažnai priekaištaujama, jog jie siekia apginti nuo valstybės paramos priklausantį geležinkelių transportą. Tai visiškai klaidingi argumentai. Kombinuotas transportas – tokia transporto sąveikos sistema, kuri laisvos konkurencijos sąlygomis sudaro galimybes kartu spręsti ir automobilių transporto verslo problemas.
 
Vienas iš tokių pavyzdžių – vairuotojų stygiaus problemos sprendimas, kai automobilis be vairuotojo plukdomas keltu ar gabenamas geležinkeliu, arba kartu keliaujančiam vairuotojui suteikiamos palankios poilsio sąlygos, nesibaiminant, jog bus pažeistas vairavimo ir poilsio režimas. Be to, ES direktyva 96/53 EG, kurios pagrindu Vokietijoje nustatytas sunkiasvorio transporto junginių standartas, padeda pasiekti balansą tarp įvairių transporto rūšių, suteikia pakankamai erdvės lygiavertei konkurencijai ir atveria kelią bendros transporto infrastruktūros inovacijoms.
 
Intermodalumo garantija – stabilios sąlygos
Padidinto svorio ir ilgio junginių įteisinimas būtų vienpusis sprendimas automobilių kelių transporto naudai ir sugriautų kombinuoto transporto rinkos dalyvių pasitikėjimą. Pasaulyje dabar susiklosčiusios palankios sąlygos intermodalumui skatinti ir plėsti. Tai daryti pajėgi ir Europa, kurioje visos transporto rūšys atskirai arba kombinuoto transporto sistemoje gali funkcionuoti kaip lygiavertės partnerės.
 
Vieningoje Europoje dabar populiarėja individualūs transporto verslo sprendimai, praplečiantys iki šiol galiojusias taisykles, tačiau neretai tokie pavyzdžiai rodo, jog izoliuoti pakeitimai vienos ar kitos transporto rūšies viduje negali optimizuoti visos sistemos. Vokietijos kombinuoto transporto paslaugų teikėjai pasiruošę visoje Europoje plėsti ir skatinti intermodalaus transporto tinklą. Tačiau tam reikalingos stabilumą užtikrinančios sąlygos, kurios neskriaustų ir neproteguotų nė vienos transporto rūšies atstovų.
 
Tikslas – visų transporto rūšių sąveikos efektyvumas
Krovinių transporto ir logistikos plėtros strategijai dabar tenka pagrindinis vaidmuo siekiant susidoroti su augančiais krovinių srautais artimiausiais metais.
 
Strategijos matmenyse kalbama apie integruotą ir ilgalaikę transporto politiką, kuri nė vienam rinkos dalyviui nedarytų skriaudos. Bendroje sąveikoje kiekviena transporto rūšis turi būti panaudota ten, kur ji gali pasiekti didžiausią efektyvumą. Tikslas – neproteguojant nė vienos transporto rūšies, pasiekti maksimalų jų sąveikos efektyvumą. Strategijos plane numatyti eksperimentiniai kombinuoto transporto terminalai, siekiant išbandyti ir padidinto ilgio junginių galimybes.
 
„Schenker AG“ Vokietijos padalinio vadovas Hans΄as Jőrg'as Hager'is džiaugėsi, jog naujose transporto strategijos gairėse numatyta leisti naudoti 25,25 m junginius, tačiau priekaištavo geležinkelių atstovams, tvirtindamas, kad pastarieji nepajėgūs konkuruoti su sunkvežimiais dėl ženkliai ilgesnės krovinių gabenimo trukmės.
„Schenker“ vadovo nuomone, pirmiausia galima būtų įteisinti ne 60 t, bet didesnio tūrio pailgintus junginius. Jie sumažintų transporto srautus automagistralėse ir, naudodami tą pačią galią, vežtų daugiau krovinių. 25,25 m junginius pirmiausia reikėtų išbandyti ir įteisinti stambių gamyklų teritorijose ir tarp jų esančiose nuolatinių maršrutų atkarpose.
 
“BLG Logistics Group” valdybos pirmininkas Dethold'as Aden'as pritarė federalinio transporto ministro pateiktoms krovinių gabenimo plėtros gairėms ir akcentavo, kad dabar rengiama naujoji strategija turėtų sudaryti palankias sąlygas sukurti ir plėtoti efektyviai veikiančią sistemą, sujungiančią automobilių kelių, vandens ir geležinkelių transporto potencialą.
 
Pagal užsienio spaudą parengė Tomas LABŽENTIS
www.komtrans.lt